دکتر مجازی - روش‌های تشخیص و درمان

سونوگرافی تیروئید چیست و چگونه انجام می‌شود؟

سونوگرافی تیروئید چیست و چگونه انجام می‌شود؟

آزمایش CVS یا نمونه برداری از پرزهای جفتی چگونه انجام می شود؟

آزمایش CVS یا نمونه برداری از پرزهای جفتی چگونه انجام می شود؟

آزمایش CVS یا نمونه برداری از پرزهای جفتی چگونه انجام می شود؟

نمونه برداری از پرزهای جفتی یا آزمایش CVS یکی از آزمایش‌های تشخیصی پیش از تولد است که در آن نمونه‌ای از پرزهای کوریونی جفت به منظور آزمایش بیشتر خارج می‌شود. این نمونه برداری می‌تواند از طریق دهانه رحم (ترنس سرویکال)…

معرفی رشته‌های پیراپزشکی و تفاوت آن با پزشکی

فیزیوتراپی یکی از رشته‌های پیراپزشکی است. پزشکی و پیراپزشکی دو رشته‌ای هستند که در حین وابستگی به هم، تفاوت‌هایی نیز دارند. معرفی رشته‌های پیراپزشکی و بررسی تفاوت آن با پزشکی یکی از اموری است که کمتر به آن پرداخته شده است. رشته‌های…