دکتر مجازی - روش‌های تشخیص و درمان

آزمایش بیلی‌روبین خون چیست و تفسیر آن چگونه است؟

آزمایش بیلی‌روبین خون چیست و تفسیر آن چگونه است؟

ازوفاژکتومی چیست و عمل برداشتن مری چه عوارضی دارد؟

ازوفاژکتومی چیست و عمل برداشتن مری چه عوارضی دارد؟

اکوکاردیوگرافی چیست و اکو قلب چگونه انجام میشود؟

اکوکاردیوگرافی چیست و اکو قلب چگونه انجام میشود؟

کرنیکتروس نوزاد چیست : علت، درمان و عوارض

کرنیکتروس نوعی آسیب مغزی است که بیشتر در نوزادان مشاهده می شود. این آسیب ناشی از سطح بسیار بالای بیلی‌روبین در مغز است. بیلی‌روبین رنگدانه ای است که از تجزیه گلبول های قرمز پیر در کبد تولید می‌شود. طبیعی است…