دکتر مجازی - روش‌های تشخیص و درمان

عمل پیوند دست چیست و چگونه انجام می‌شود؟

عمل پیوند دست چیست و چگونه انجام می‌شود؟

آزمایش CA125 چیست و چه کاربردهایی دارد

آزمایش CA125 چیست و چه کاربردهایی دارد

بیوپسی بیضه چیست و چگونه انجام میشود؟

بیوپسی بیضه چیست و چگونه انجام میشود؟

زایمان با وکیوم چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

در حین زایمان طبیعی با وکیوم، ارائه دهنده خدمات بهداشتی، وکیوم را که دارای یک سر کاسه مانند نرم با دسته و پمپ است، بر روی سر نوزاد قرار می دهد تا بتواند آن را به طرف کانال زایمان هدایت…