دکتر مجازی - روش‌های تشخیص و درمان

معرفی رشته‌های پیراپزشکی و تفاوت آن با پزشکی

معرفی رشته‌های پیراپزشکی و تفاوت آن با پزشکی

پت اسکن چیست و چه کاربردی دارد؟

پت اسکن چیست و چه کاربردی دارد؟

آندوسکوپی فوقانی چیست و با چه هدفی انجام می‌شود؟

آندوسکوپی فوقانی چیست و با چه هدفی انجام می‌شود؟

معرفی رشته‌های پیراپزشکی و تفاوت آن با پزشکی

فیزیوتراپی یکی از رشته‌های پیراپزشکی است. پزشکی و پیراپزشکی دو رشته‌ای هستند که در حین وابستگی به هم، تفاوت‌هایی نیز دارند. معرفی رشته‌های پیراپزشکی و بررسی تفاوت آن با پزشکی یکی از اموری است که کمتر به آن پرداخته شده است. رشته‌های…