دکتر مجازی - روش‌های تشخیص و درمان

عمل جراحی اسپلنکتومی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

عمل جراحی اسپلنکتومی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تشخیص سرطان تیروئید بدون نیاز به جراحی

تشخیص سرطان تیروئید بدون نیاز به جراحی

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

اگر به دنبال دانستن اینکه آیا دارای جهشی در ژن ارثی سرطان پستان مانند BRCA1 ، BRCA2 یا PALB2  هستید ، مهم است که مزایا و اشکالات دانستن این اطلاعات را در نظر بگیرید. مزایا تست ژنتیک در اینجا مزایای استفاده از آزمایش ژنتیک آورده…

سونوگرافی پستان

سونوگرافی یک آزمایش تصویربرداری است که امواج صوتی با فرکانس بالا را از طریق سینه شما ارسال می کند و آنها را به یک صفحه در حال مشاهده تبدیل می کند. تکنسین سونوگرافی یک پروب صوتی را برای انجام آزمایش…

لامپکتومی

لامپکتومی یعنی برداشتن توده‌ی توموری پستان و قسمتی از بافت طبیعی پستان که آن را احاطه کرده است. لامپکتومی نوعی جراحی محافظت از پستان است. چندین نام برای جراحی های محافظت از پستان وجود دارد که شامل بیوپسی ، لامپکتومی…