دکتر مجازی - روش‌های تشخیص و درمان

خودآزمایی بیضه یا معاینه بیضه چیست و چگونه انجام می‌شود؟

خودآزمایی بیضه یا معاینه بیضه چیست و چگونه انجام می‌شود؟

شیمی درمانی یا کموتراپی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

شیمی درمانی یا کموتراپی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

عمل آب مروارید چیست و چگونه انجام می‌شود؟

عمل آب مروارید چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بیماری شریان کرونری چیست؟

بیماری شریان کرونری منجربه اختلال در جریان خون در شریان‌هایی می‌شود که قلب را تغذیه می‌کنند، این اختلال همچنین بیماری عروق کرونری نیز نامیده می‌شود. بیماری شریان کرونری از شایع‌ترین اختلالات قلبی است و تقریباّ ۱۶.۵ میلیون آمریکایی بالای ۲۰…