دکتر مجازی - ژنتیک

دانشمندان قادر به جوان سازی سلول‌های بنیادی در مغز موش شدند

دانشمندان قادر به جوان سازی سلول‌های بنیادی در مغز موش شدند

فعال و غیر فعال کردن سلول‌های بنیادی: نحوه کنترل سلول‌های بنیادی چگونه است؟

فعال و غیر فعال کردن سلول‌های بنیادی: نحوه کنترل سلول‌های بنیادی چگونه است؟

این زن ۶۶ ساله تقریبا هیچ دردی احساس نمی‌کند

این زن ۶۶ ساله تقریبا هیچ دردی احساس نمی‌کند

تثبیت طول تلومر‌ها می‌تواند در درمان بیماری‌های مرتبط با سن موثر واقع شود

کوتاه شدن طول تلومر‌ها با افزایش خطر آسیب ارگان‌ها و فیبروز در بافت‌ها؛ بخصوص در کبد و ریه مرتبط است. سلول‌های با تلومر معیوب از تقسیم و جایگزین کردن سلول‌های مرده، عاجز می‌مانند.

پاسخ به سوال همیشگی علم روان: طبیعت غالب است یا تربیت؟ طبیعت!

تفاوت‌های ژنتیکی به ارث رسیده از والدین‌مان در لحظه‌ی لقاح، منشأ پایدار و مادام‌العمر شخصیت روان‌شناختی ما هستند. در واقع، برنامه‌ی از پیش تعیین شده‌ای هستند برای کسی که قرار است بشویم.