دکتر مجازی - ژنتیک

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

برای اولین بار محققان موفق به درمان اختلالات خونی از طریق ویرایش ژن کریسپر شدند

برای اولین بار محققان موفق به درمان اختلالات خونی از طریق ویرایش ژن کریسپر شدند

درخواست تست ژنتیک سرطان پستان

اگر به دنبال دانستن اینکه آیا دارای جهشی در ژن ارثی سرطان پستان مانند BRCA1 ، BRCA2 یا PALB2  هستید ، مهم است که مزایا و اشکالات دانستن این اطلاعات را در نظر بگیرید. مزایا تست ژنتیک در اینجا مزایای استفاده از آزمایش ژنتیک آورده…

ارتباط ژنی LCIS و DCIS پستان

به طور کلی پذیرفته شده است که DCIS و LCIS، پیشگیرانه از ضایعات سرطان مهاجم پستان هستند که هر دو احتمالا در واحد لوبولار مجرا ترشح می شوند. با این وجود، تمایز میان هر دو بیماری گاهی اوقات دشوار است.…

نقش حفاظتی RBP3 در رتینوپاتی دیابت

محققان مرکزJoslin Diabetes ثابت کردند که مقادیر بالای ملکول RBP3) Retinol Binding Protein) یا رتینول متصل شونده به پروتئین می تواند از گسترش رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند. RBP3 در مدل‌های حیوانی اثرات معکوس در رتینوپاتی نشان داده است. سطح RBP3…