دکتر مجازی - طرلان ميرزهره

ماستیت: التهاب پستان

ماستیت ، التهاب بافت پستان است که بعضی اوقات منجر به عفونت می شود. التهاب منجر به درد پستان ، تورم ، گرما و قرمزی می شود. همچنین ممکن است تب و لرز داشته باشید. ورم پستان بیشتر از همه…