دکتر مجازی - طرلان ميرزهره

سرطان التهابی پستان

سرطان التهابی پستان یک نوع سرطان پستان نادر است که به سرعت رشد می کند و باعث می شود پستان مبتلا، متورم و حساس شود. سرطان التهابی پستان هنگامی رخ می دهد که سلول های سرطانی رگ های لنفاوی را…

کارسینوم متاستاتیک پستان

سرطان متاستاتیک پستان (که مرحله چهارم نیز نامیده می شود) کارسینومی است که در قسمت دیگری از بدن ، به طور کلی کبد ، مغز، استخوان ها یا ریه ها گسترش یافته است. سلول های سرطانی می توانند از تومور…

کارسینوم مهاجم داکتال پاپیلری پستان

سرطان پاپیلاری پستان تقریبا نیم درصد از سرطان های مهاجم پستان را نشان می دهد که معمولا با ترشحات خونی نوک پستان، توده غیرطبیعی یا اختلالات رادیوگرافی مشاهده می‌شود. خصوصیات هیستولوژیکی نشان می دهد که تکثیر سلول هایی که در…

ارتباط ژنی LCIS و DCIS پستان

به طور کلی پذیرفته شده است که DCIS و LCIS، پیشگیرانه از ضایعات سرطان مهاجم پستان هستند که هر دو احتمالا در واحد لوبولار مجرا ترشح می شوند. با این وجود، تمایز میان هر دو بیماری گاهی اوقات دشوار است.…

پانکراتیت اتوایمیون IgG4-RD

تظاهر اصلی IgG4-RD به صورت پانکراتیت اتوایمیون(AIP) است. شیوع این تظاهر از بیماری در ژاپن ٠.٨٢ درصد در هر ۱۰۰ هزار نفر است که به صورت گسترده رو به افزایش است. باید دو فرم پانکراتیت اتوایمیون (AIP) را از هم…

پاتوژنز IgG4-RD

پاتولوژی IgG4-RD به طور کامل شناخته نشده است اما شواهدی حاکی از ایمونولوژیک بودن بیماری وجود دارد به طوری که Tcell ها به ویژه T-cytotoxic CD4+ و Thelper فولیکولی نقش کلیدی دارند.نکته قابل توجه این است که خود IgG4 ،…

بیماری مرتبط با ایمونوگلوبولین IgG4

معرفی این بیماری بیماری مرتبط با ایمنوگلوبولین IgG4 تحت عنوان IgG4-RD یک واکنش التهابی فیبروتیک است که قدرت درگیری ارگان‌های مختلف را دارد؛ تظاهرات شایع شامل موارد زیر است: پانکراتیت اتوایمیون تیپ ١ ( AIP1) کلانژیت اسکلروتیک (اغلب همراه پانکراتیت…

نقش حفاظتی RBP3 در رتینوپاتی دیابت

محققان مرکزJoslin Diabetes ثابت کردند که مقادیر بالای ملکول RBP3) Retinol Binding Protein) یا رتینول متصل شونده به پروتئین می تواند از گسترش رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند. RBP3 در مدل‌های حیوانی اثرات معکوس در رتینوپاتی نشان داده است. سطح RBP3…

خوابیدن با نور مصنوعی در شب: ریسک فاکتور افزایش وزن در زنان

طبق تحقیقات اخیر توسط National institute of health ، خوابیدن با تلویزیون یا چراغ روشن در اتاق با افزایش وزن و گسترش چاقی در ارتباط است؛ نتایج این تحقیق نشان می دهد که خاموش کردن چراغ خواب هنگام خواب می…