دکتر مجازی - طرلان ميرزهره

لامپکتومی

لامپکتومی یعنی برداشتن توده‌ی توموری پستان و قسمتی از بافت طبیعی پستان که آن را احاطه کرده است. لامپکتومی نوعی جراحی محافظت از پستان است. چندین نام برای جراحی های محافظت از پستان وجود دارد که شامل بیوپسی ، لامپکتومی…

کارسینوم مدولاری پستان

کارسینوم مدولاری پستان یک زیر گروه نادر از کارسینوم داکتال تهاجمیIDC (سرطانی است که در مجرای شیر شروع می شود و در خارج از آن گسترش می یابد) و حدود ۳-۵٪ از کل موارد سرطان پستان را تشکیل می دهد.…

کارسینوم مخاطی پستان

کارسینوم موسینی یا مخاطی پستان که گاهی به آن کارسینوم کلوئیدی نیز گفته می شود، نوعی نادر از کارسینوم داکتال تهاجمی است (سرطانی که از مجرای شیر شروع می شود و فراتر از آن در بافت سالم اطراف پخش می…

گزارش آسیب‌شناسی سرطان پستان

هر بار که قسمتی از بافت از بدن برای بررسی سرطان برداشته می‌شود، گزارشی از آن نمونه تهیه می شود. این‌ها گزارشات آسیب شناسی نامیده می شوند. هر گزارش نتایج مطالعات انجام شده در مورد بافت برداشته شده را دارد.…

ارتباط ژنی LCIS و DCIS پستان

به طور کلی پذیرفته شده است که DCIS و LCIS، پیشگیرانه از ضایعات سرطان مهاجم پستان هستند که هر دو احتمالا در واحد لوبولار مجرا ترشح می شوند. با این وجود، تمایز میان هر دو بیماری گاهی اوقات دشوار است.…

پانکراتیت اتوایمیون IgG4-RD

تظاهر اصلی IgG4-RD به صورت پانکراتیت اتوایمیون(AIP) است. شیوع این تظاهر از بیماری در ژاپن ٠.٨٢ درصد در هر ۱۰۰ هزار نفر است که به صورت گسترده رو به افزایش است. باید دو فرم پانکراتیت اتوایمیون (AIP) را از هم…

پاتوژنز IgG4-RD

پاتولوژی IgG4-RD به طور کامل شناخته نشده است اما شواهدی حاکی از ایمونولوژیک بودن بیماری وجود دارد به طوری که Tcell ها به ویژه T-cytotoxic CD4+ و Thelper فولیکولی نقش کلیدی دارند.نکته قابل توجه این است که خود IgG4 ،…

بیماری مرتبط با ایمونوگلوبولین IgG4

معرفی این بیماری بیماری مرتبط با ایمنوگلوبولین IgG4 تحت عنوان IgG4-RD یک واکنش التهابی فیبروتیک است که قدرت درگیری ارگان‌های مختلف را دارد؛ تظاهرات شایع شامل موارد زیر است: پانکراتیت اتوایمیون تیپ ١ ( AIP1) کلانژیت اسکلروتیک (اغلب همراه پانکراتیت…

نقش حفاظتی RBP3 در رتینوپاتی دیابت

محققان مرکزJoslin Diabetes ثابت کردند که مقادیر بالای ملکول RBP3) Retinol Binding Protein) یا رتینول متصل شونده به پروتئین می تواند از گسترش رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند. RBP3 در مدل‌های حیوانی اثرات معکوس در رتینوپاتی نشان داده است. سطح RBP3…

خوابیدن با نور مصنوعی در شب: ریسک فاکتور افزایش وزن در زنان

طبق تحقیقات اخیر توسط National institute of health ، خوابیدن با تلویزیون یا چراغ روشن در اتاق با افزایش وزن و گسترش چاقی در ارتباط است؛ نتایج این تحقیق نشان می دهد که خاموش کردن چراغ خواب هنگام خواب می…