جدیدترین مطالب
فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

گسترش آنتی بیوتیک ها بسیاری از بیماری های تاریخ بشر را به سادگی درمان کرد. اما امروزه تعداد بیشتر و بیشتری از آنتی بیوتیک های ما کارایی خود را از دست می دهند. ما کجای کار را اشتباه رفته ایم؟

مطالب ویژه
فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

فکت روم ۴: مقاومت آنتی بیوتیکی

گسترش آنتی بیوتیک ها بسیاری از بیماری های تاریخ بشر را به سادگی درمان کرد. اما امروزه تعداد بیشتر و بیشتری از آنتی بیوتیک های ما کارایی خود را از دست می دهند. ما کجای کار را اشتباه رفته ایم؟