جدیدترین مطالب
چند وظیفه‌ای برای من کارایی ندارد. چگونه می توانم توجه خود را متمرکز کنم و تمرکزم را افزایش دهم؟

چند وظیفه‌ای برای من کارایی ندارد. چگونه می توانم توجه خود را متمرکز کنم و تمرکزم را افزایش دهم؟

تعجب آور نیست که عملکرد چند وظیفه‌ای برای شما کارایی ندارد. در واقع، این نوع عملکرد بیشتر افسانه‌ای است. در بهترین حالت، تحقیقات نشان می‌دهد که ذهن شما فقط می‌تواند بین وظایف به سرعت در حال تغییر باشد.

چگونه شفقت و دلسوزی می تواند شادی شما را افزایش دهد

چگونه شفقت و دلسوزی می تواند شادی شما را افزایش دهد

در مورد آخرین باری فکر کنید که با کسی روبرو شدید که ناراحت بود. چگونه واکنش نشان دادید؟ آیا توانستید وضعیت را از دیدگاه فرد دیگر ببینید و از او حمایت کنید؟ یا با خشم یا قضاوت پاسخ دادید؟ اگر مطابق اولین گزینه واکنش نشان دادید، با شفقت و دلسوزی پاسخ داده‌اید – و این خوب است، زیرا محبت می‌تواند شما را خوشحال تر و سالم تر کند.

مطالب ویژه