دکتر مجازی - صفحه اصلی

جدیدترین مقالات

فلسفۀ غربی (۱)

منظور از فلسفۀ غربی، تفکر فلسفی در جهان غرب و در مقابل فلسفه شرقی و انواع فلسفه‌های بومی و محلی است.

روانشناسیمشاهده همه
روایت مغزمشاهده همه

فرایند‌های مغزی نوزادان نارس

نوزادان نارس از فرآیند پیش‌بینی حسی مغز که ممکن است کلید رشد باشد، استفاده نمی‌کنند.