دکتر مجازی - تغذیه

آب قلیایی چیست و تاثیر آب آلکالین قلیایی بر کبد وسرطان چگونه است؟

آب قلیایی چیست و تاثیر آب آلکالین قلیایی بر کبد وسرطان چگونه است؟

مولتی ویتامین مینرال ایرانی بخرم یا خارجی؟

مولتی ویتامین مینرال ایرانی بخرم یا خارجی؟

برای کبد چرب چی بخوریم چی نخوریم؟دکتر محمد ثقفی

برای کبد چرب چی بخوریم چی نخوریم؟دکتر محمد ثقفی

مولتی ویتامین مینرال ایرانی بخرم یا خارجی؟

امروزه با بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به نحوه صحیح تغذیه، اثر هر نوع ویتامین و مینرال بر بدن، استفاده از انواع مولتی ویتامین و مینرال گسترش یافته است. اما با این وجود همچنان سوالاتی درباره نحوه استفاده از این مکمل…