چگونه رژیم غذایی مدیترانه‌ای ‌می‌تواند خطر بروز سرطان پستان را کاهش دهد؟

چگونه رژیم غذایی مدیترانه‌ای ‌می‌تواند خطر بروز سرطان پستان را کاهش دهد؟

غدد پستان دارای میکروبیوم هستند. و به گفته محققان در دانشکده پزشکی Wake Forest  در کارولینای شمالی، مانند میکروبیوم روده، می‌تواند تحت تاثیر رژیم غذایی…