دکتر مجازی - تغذیه

غذا خوردن کنار خانواده و دوستان شما را پرخورتر می‌کند

غذا خوردن کنار خانواده و دوستان شما را پرخورتر می‌کند

داروهای لاغری (۱۹): پروبیوتیک ها

داروهای لاغری (۱۹): پروبیوتیک ها

غذا خوردن کنار خانواده و دوستان شما را پرخورتر می‌کند

طبق یافته‌های یک مطالعه جدید افراد هنگامی که با دوستان و آشنایان‌ خود سر میز غذا می نشینند نسبت به زمانیکه تنها هستند غذای بیشتری مصرف می کنند–بازگشت احتمالی به رویکرد و روش نیاکان اولیه‌ ما برای بقا. این پدیده…