زندگی روزمره پر از داستان‌ها و اتفاقات عجیب است. داستان‌هایی که با «دانستن» شاید بتوان پایان شیرین‌تری برایشان رقم زد. دکتر مجازی مفتخر است که به‌عنوان یکی از معتبر‌ترین رسانه‌های علمی کشور، زندگی خوانندگان خود را با دانش روز بشریت پیوند می‌دهد. این وب‌سایت فعالیت خود را در تابستان ۱۳۹۵ آغاز نموده است.

لوگوی دکتر مجازی | virtualdr logo

تیم دکتر مجازی

عرفان گلشن

عرفان گلشن

سردبیر

دانشجوی پزشکی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

سرپرست ویراستاری

دانشجوی پزشکی

میلاد شیرولیلو

میلاد شیرولیلو

عضو ارشد شورای سردبیری ماهنامه

دانشجوی پزشکی

مهدیه وظیفه

مهدیه وظیفه

عضو شورای سردبیری ماهنامه

دانشجوی پزشکی

پریا طهماسبی

پریا طهماسبی

دبیر ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

آنیتا ریحانی فرد

آنیتا ریحانی فرد

عضو شورای سردبیری ماهنامه

دانشجوی پزشکی

سینا پاکی

سینا پاکی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

ماریا معمارزاده

ماریا معمارزاده

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

صبا حقی

صبا حقی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

فرشته باقری

فرشته باقری

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

امین فضلی

امین فضلی

ناظر و عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

پونه تیزفهم

پونه تیزفهم

دبیر تحریریه

دانشجوی داروسازی

سما رهنمایان

سما رهنمایان

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

مهشید دهقان

مهشید دهقان

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

نگین فرونچی

نگین فرونچی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

فاطمه درستی

فاطمه درستی

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

رضا مجیدآذر

رضا مجیدآذر

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

زهره محمدی

زهره محمدی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمدسالار حسینی

محمدسالار حسینی

دبیر ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

علی نجف زاده

علی نجف زاده

پشتیبان فنی

دانشجوی کامپیوتر

آیسان اخگری

آیسان اخگری

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

اسما تقی زاده انهاری

اسما تقی زاده انهاری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

یسرا واعظ

یسرا واعظ

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

تبسم سعیدپرور

تبسم سعیدپرور

عضو تحریریه

روانشناس

زهرا اکبرزاده

زهرا اکبرزاده

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

پانیذ اسکندری

پانیذ اسکندری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

علیرضا زحمتکش

علیرضا زحمتکش

عضو تحریریه

روانشناس

هانیه مظفری

هانیه مظفری

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی داروسازی

الهام طباطبائی نژاد

الهام طباطبائی نژاد

دانشجوی پزشکی

عضو تحریریه

گلناز بهرامی

گلناز بهرامی

عضو تحریریه

دانشجوی رشته‌ی ریاضیات و کاربردها

علی علیپور

علی علیپور

گوینده

دانشجوی پزشکی

سایه افشار

سایه افشار

گوینده

دانشجوی پزشکی

امین موسوی

امین موسوی

عضو تحریریه

دانشجوی دندانپزشکی

بهار کرم نژاد

بهار کرم نژاد

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمد امین اکبرزاده

محمد امین اکبرزاده

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

عذرا سیدی

عذرا سیدی

عضو تحریریه

دانشجو دکتری پیوسته فیزیک

مریم مصباحی

مریم مصباحی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

منیژه منصوری پور

منیژه منصوری پور

کارشناس و عضو تیم چندرسانه‌ای

دانشجوی پزشکی

مبینا اولادغفاری

مبینا اولادغفاری

عضو تحریریه
آریانا آیینی

آریانا آیینی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

پریا پارسا

پریا پارسا

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

سمانه عبدالهی

سمانه عبدالهی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

فریما فرهنگی

فریما فرهنگی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

معصومه نعمت بخش

معصومه نعمت بخش

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی تهران

زهرا رئیسی

زهرا رئیسی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

مهدیه نوروزی

مهدیه نوروزی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی تهران

پرنیا پویا

پرنیا پویا

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

عرفان رضا زاده

عرفان رضا زاده

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی