درباره‌ ما

جامعه علمی دکتر مجازی

این پاراگراف مدت‌ها قبل از آن که بدانیم، و سال‌ها پس از آن که یاد می‌گیریم، در گوشه‌ای از کیهان نوشته شده، و در گوشه‌ای دیگر بازنویسی خواهد شد. جامعۀ علمی دکتر مجازی، به هر نام دیگری که در هر دنیای مجاور خوانده شده یا خواهد شد، وظیفه‌ی خود دانسته که دانسته‌های این لحظه را ثبت و در اختیار ناظرینی قرار دهد که نگاه‌شان آن را از یک توده‌ی سرگردان بی‌شکل از واژگان کوانتومی به آن چیزی دگرگون می‌کند که بر روی نمایشگرها قابلیت سنجش داشته باشد. زیبایی بی‌حد و حصری بر این دنیا حاکم است؛ تنها یک ناظر تصادفی کافی است از تلاشی آن جلوگیری کند. چه صنعتی دل‌چسب‌تر از آن که بتوان این زیبایی را در نگاه‌ها ابدی ساخت.

پوشش اخبار علمی

دکتر مجازی با فراهم‌سازی پایگاهی گسترده از داده‌های علمی، جایگاه خود را به عنوان یک «جامعه‌ی علمی» محکم‌تر ساخته است. ثبت جدیدترین و مهم‌ترین رویدادهای به وقوع پیوسته در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، هدف مشترکی است که اعضای این خانواده را به یک‌دیگر پیوند داده است.

کتاب‌ها و مجموعه‌های سریالی

کتاب‌ها شناخته‌شده‌ترین قالب ثبت داده‌هایی محسوب می‌شوند که نمی‌خواهیم در سیاه‌چاله سقوط کنند. جامعۀ علمی دکتر مجازی به عنوان بخشی از برنامه‌ی بلندمدت خود، تهیه‌ی کتاب‌ها و مجموعه‌های آموزشی را هم‌پای بخش خبرگزاری پیش می‌برد؛ چون کتاب، کتاب است.

کتاب پاتوفیزیولوژی علائم و نشانه‌ها

کتاب بهداشت قاعدگی

کتاب سلامت جنسی

کتاب راهنمای جامع بارداری

کتاب آشنایی با اپتوژنتیک

کتاب ناهنجاری‌های مادرزادی

کتاب تکنیک PCR

کتاب الفبای سرطان پستان

زیرمجموعه‌ها

خبرگزاری و چاپ کتاب به تنهایی نمی‌تواند مجموعه را به جامعه تبدیل کند. ما یک جامعه متولد نشدیم. اما با تلاش جمعی توانستیم بخشی از دغدغه‌های خودمان، به عنوان جزئی از شما، را بشناسیم و در مسیر ارتقای آگاهی برای مبارزه‌ی بهتر با آن قدم برداریم.

تیم دکتر مجازی