درباره‌ ما

جامعه علمی دکتر مجازی

این پاراگراف مدت‌ها قبل از آن که بدانیم، و سال‌ها پس از آن که یاد می‌گیریم، در گوشه‌ای از کیهان نوشته شده، و در گوشه‌ای دیگر بازنویسی خواهد شد. جامعۀ علمی دکتر مجازی، به هر نام دیگری که در هر دنیای مجاور خوانده شده یا خواهد شد، وظیفه‌ی خود دانسته که دانسته‌های این لحظه را ثبت و در اختیار ناظرینی قرار دهد که نگاه‌شان آن را از یک توده‌ی سرگردان بی‌شکل از واژگان کوانتومی به آن چیزی دگرگون می‌کند که بر روی نمایشگرها قابلیت سنجش داشته باشد. زیبایی بی‌حد و حصری بر این دنیا حاکم است؛ تنها یک ناظر تصادفی کافی است از تلاشی آن جلوگیری کند. چه صنعتی دل‌چسب‌تر از آن که بتوان این زیبایی را در نگاه‌ها ابدی ساخت.

پوشش اخبار علمی

دکتر مجازی با فراهم‌سازی پایگاهی گسترده از داده‌های علمی، جایگاه خود را به عنوان یک «جامعه‌ی علمی» محکم‌تر ساخته است. ثبت جدیدترین و مهم‌ترین رویدادهای به وقوع پیوسته در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، هدف مشترکی است که اعضای این خانواده را به یک‌دیگر پیوند داده است.

کتاب‌ها و مجموعه‌های سریالی

کتاب‌ها شناخته‌شده‌ترین قالب ثبت داده‌هایی محسوب می‌شوند که نمی‌خواهیم در سیاه‌چاله سقوط کنند. جامعۀ علمی دکتر مجازی به عنوان بخشی از برنامه‌ی بلندمدت خود، تهیه‌ی کتاب‌ها و مجموعه‌های آموزشی را هم‌پای بخش خبرگزاری پیش می‌برد؛ چون کتاب، کتاب است.

کتاب پاتوفیزیولوژی علائم و نشانه‌ها

کتاب بهداشت قاعدگی

کتاب سلامت جنسی

کتاب راهنمای جامع بارداری

کتاب آشنایی با اپتوژنتیک

کتاب ناهنجاری‌های مادرزادی

کتاب تکنیک PCR

کتاب الفبای سرطان پستان

زیرمجموعه‌ها

خبرگزاری و چاپ کتاب به تنهایی نمی‌تواند مجموعه را به جامعه تبدیل کند. ما یک جامعه متولد نشدیم. اما با تلاش جمعی توانستیم بخشی از دغدغه‌های خودمان، به عنوان جزئی از شما، را بشناسیم و در مسیر ارتقای آگاهی برای مبارزه‌ی بهتر با آن قدم برداریم.

تیم دکتر مجازی

عرفان گلشن

عرفان گلشن

سردبیر

دانشجوی پزشکی

علی تقی زاده

علی تقی زاده

سرپرست تحریریه

دانشجوی پزشکی

میلاد شیرولیلو

میلاد شیرولیلو

سرپرست کپی رایتینگ

دانشجوی پزشکی

مهدیه وظیفه

مهدیه وظیفه

دبیر ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

آنیتا ریحانی فرد

آنیتا ریحانی فرد

دبیر ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

زهره محمدی

زهره محمدی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

ماریا معمارزاده

ماریا معمارزاده

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

سینا پاکی

سینا پاکی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

امین فضلی

امین فضلی

ناظر و عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

صبا حقی

صبا حقی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

رضا مجیدآذر

رضا مجیدآذر

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

فریما فرهنگی

فریما فرهنگی

دبیر تحریریه

دانشجوی پزشکی

فاطمه درستی

فاطمه درستی

عضو ارشد تحریریه

دانشجوی پزشکی

مهدیه نوروزی

مهدیه نوروزی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

عرفان رضا زاده

عرفان رضا زاده

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

صبا قلی پور

صبا قلی پور

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

طرلان میرزهره

طرلان میرزهره

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

علی نجف زاده

علی نجف زاده

پشتیبان فنی

دانشجوی کامپیوتر

پانیذ اسکندری

پانیذ اسکندری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

فاطمه عالی نژاد

فاطمه عالی نژاد

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

زینب معصومی

زینب معصومی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

معصومه برهانی

معصومه برهانی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

سارا منیری نیا

سارا منیری نیا

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

فائزه رحیمی

فائزه رحیمی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

علی علیپور

علی علیپور

گوینده

دانشجوی پزشکی

معصومه طالبی

معصومه طالبی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

فرینوش مرادی

فرینوش مرادی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

سرور جعفرگندمی

سرور جعفرگندمی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

طوبی زینالی

طوبی زینالی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

علی مجیدآذر

علی مجیدآذر

عضو تحریریه

دانشجوی روان‌شناسی

نیلوفر طبسی

نیلوفر طبسی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

سنا محمد علیزاده

سنا محمد علیزاده

عضو تحریریه

دانشجوی بیولوژی مولکولی

سروین رادور

سروین رادور

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

نوشین بخشی

نوشین بخشی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

شادی فارابی

شادی فارابی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

غزاله مرجانی

غزاله مرجانی

عضو تحریریه

دانشجوی داروسازی

عفت معرفت

عفت معرفت

عضو تحریریه

پزشک

فاطمه مرادی

فاطمه مرادی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

مهسا كاشت كار

مهسا كاشت كار

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

آیسان نوژه

آیسان نوژه

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

سارا قیطاس وند

سارا قیطاس وند

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

هادی حسنی

هادی حسنی

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

محمد اولادغفاری

محمد اولادغفاری

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

شهرزاد واقف

شهرزاد واقف

عضو تحریریه

دانشجوی پزشکی

زهرا اسمعیل زاده

زهرا اسمعیل زاده

دانشجوی پزشکی

عضو تحریریه

منیژه منصوری پور

منیژه منصوری پور

سرپرست محتوای چندرسانه‌ای

دانشجوی پزشکی