آیا تزریق استروئید به مفصل عارضه ای برای استخوان ایجاد میکند!؟

آیا تزریق استروئید به مفصل عارضه ای برای استخوان ایجاد میکند!؟

براساس مطالعه جدید انجمن رادیولوژی آمریکای شمالی،بیماران استئوآرتریت دریافت کننده استروئید داخل مفصلی میزان بیشتری از مرگ و تحلیل بافت استخوانی را نسبت به گروه…