دکتر مجازی - فروزان عباسقلیزاده

قرص آسیکلوویر چیست؛ آشنایی با موارد مصرف و عوارض دارو

همه ما در طول عمر خود بارهای به پزشک مراجعه کرده و داروهای بسیاری را مصرف می‌کنیم. برخی از داروها را می‌توان بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد اما برخی دیگر به مهر پزشک نیاز دارند. در عصر حاضر، افزایش…

سیپروفلوکساسین چیست؛ آشنایی با موارد مصرف و عوارض دارو

همه ما در طول عمر خود بارهای به پزشک مراجعه کرده و داروهای بسیاری را مصرف می‌کنیم. برخی از داروها را می‌توان بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد اما برخی دیگر به مهر پزشک نیزا دارند. در عصر حاضر، افزایش…

کلوبوم چشم چیست: علت، علائم و درمان کلوبوما

بینایی یکی از حواس پنج گانه‌ایست که در ادامه حیات و کیفیت زندگی فرد تاثیر بسیاری دارند. معمولاً به دلیل استفاده هر لحظه‌ای از بینایی، در صورت وجود مشکل بیمار سریعاً به پزشک مراجعه می‌کند. بیماری‌های مختلفی ممکن است بینایی…