دکتر مجازی - زنان و بارداری

اگزما در بارداری چیست و چگونه درمان می شود؟

اگزما در بارداری چیست و چگونه درمان می شود؟

آیا مصرف متفورمین در بارداری مجاز است؟

آیا مصرف متفورمین در بارداری مجاز است؟

شیر پسین چیست و از نظر تغذیه چه اهمیتی دارد؟

شیر پسین چیست و از نظر تغذیه چه اهمیتی دارد؟

دیابت قبل بارداری چیست و چگونه تعریف می شود؟

دیابت در بارداری به دو دسته تقسیم می‏شود: اول دیابتی که پیش از بارداری تشخیص داده شده و با بارداری همراه می‏شود و دوم «دیابت بارداری» که اختلال در تحمل کربوهیدراتهاست و برای نخستین بار در بارداری تشخیص داده می‏شود.…