دکتر مجازی - زنان و بارداری

هیسترکتومی رباتیک چیست و چگونه انجام می شود؟

هیسترکتومی رباتیک چیست و چگونه انجام می شود؟

سقط جنین دارویی چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

سقط جنین دارویی چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

عمل فیبروم رحم یا میومکتومی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

عمل فیبروم رحم یا میومکتومی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

ماموگرافی سه بعدی (۳D) یا توموسنتز دیجیتال چیست؟

ماموگرافی سه بعدی که با نام توموسنتز پستان نیز شناخته می‌شود، نوعی تست تصویربرداری است که در آن با استفاده از پرتوهای اشعه ایکس، تصویر سه بعدی را بازسازی می‌کنند. ماموگرام سه بعدی برای تشخیص سرطان پستان در افرادی که…