دکتر مجازی - زنان و بارداری

زخم نوک سینه در شیردهی : علت و درمان آن چیست؟

زخم نوک سینه در شیردهی : علت و درمان آن چیست؟

زایمان با وکیوم چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

زایمان با وکیوم چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

زخم نوک سینه در شیردهی : علت و درمان آن چیست؟

علت زخم شدن نوک سینه در زنان اغلب ورزش کردن و شیردهی است. زخم نوک سینه به صورت قرمزی، درد و پوست پوسته شدن روی نوک سینه یا اطراف آن است. استفاده از کرم‌های نرم کننده و اجتناب از صابون‌ها…

زایمان با وکیوم چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

در حین زایمان طبیعی با وکیوم، ارائه دهنده خدمات بهداشتی، وکیوم را که دارای یک سر کاسه مانند نرم با دسته و پمپ است، بر روی سر نوزاد قرار می دهد تا بتواند آن را به طرف کانال زایمان هدایت…

چه نکاتی را باید در خصوص استفاده از بالش بارداری بدانیم؟

بارداری یک دوره مهم از زندگی بانوان بوده که از حساسیت های زیادی برخوردار است و همین امر باعث می شود که امکانات و وسایلی که باعث آرامش مادر می شود، خریداری شوند. بالش بارداری یکی از وسایل و ابزار…