دکتر مجازی - زنان و بارداری

آنتی ژن رزوس چیست و آمپول رگام برای چه چیزی استفاده می‌شود

آنتی ژن رزوس چیست و آمپول رگام برای چه چیزی استفاده می‌شود

ماموگرافی سه بعدی (۳D) یا توموسنتز دیجیتال چیست؟

ماموگرافی سه بعدی (۳D) یا توموسنتز دیجیتال چیست؟

بارداری پوچ چیست : علت، علائم، تشخیص و درمان

بارداری پوچ چیست : علت، علائم، تشخیص و درمان

ماموگرافی سه بعدی (۳D) یا توموسنتز دیجیتال چیست؟

ماموگرافی سه بعدی که با نام توموسنتز پستان نیز شناخته می‌شود، نوعی تست تصویربرداری است که در آن با استفاده از پرتوهای اشعه ایکس، تصویر سه بعدی را بازسازی می‌کنند. ماموگرام سه بعدی برای تشخیص سرطان پستان در افرادی که…

کواد مارکر یا آزمایش غربالگری چهارگانه چگونه انجام می شود؟

نگاهی کلی آزمایش غربالگری چهارگانه که با عنوان‌های آزمایش کواد مارکر، غربالگری سه ماهه دوم یا آزمایش کواد نیز شناخته می‌شود، یک آزمایش غربالگری پیش از تولد است که میزان چهار ماده موجود در خون زنان باردار را‌ اندازه گیری…