دکتر مجازی - زنان و بارداری

میزان کلسترول در زنان پس از یائسگی افزایش می‌یابد

میزان کلسترول در زنان پس از یائسگی افزایش می‌یابد

در مورد دیابت و سندرم پلی‌کیستیک تخمدان چه می‌دانید؟

در مورد دیابت و سندرم پلی‌کیستیک تخمدان چه می‌دانید؟

آیا نامتقارن بودن پستان‌ها نشانه‌ی سرطان است؟

آیا نامتقارن بودن پستان‌ها نشانه‌ی سرطان است؟

شکم درد پریود

احتمالا با انقباضات دردناک قاعدگی آشنا هستید: انقباضات رحمی که زمان پریود آغاز می‌شوند و در ناحیه شکم، کمر یا ران درهایی را ایجاد می‌کنند.