دکتر مجازی - صبا حقی

شکم درد پریود

احتمالا با انقباضات دردناک قاعدگی آشنا هستید: انقباضات رحمی که زمان پریود آغاز می‌شوند و در ناحیه شکم، کمر یا ران درهایی را ایجاد می‌کنند.