دکتر مجازی - صبا حقی

مسکن دردها، هیپنوتیزم!

اسدیل در مورد هیپنوتیزم (یا مسمریسم؛ آن‌گونه که خود به آن اشاره می‌کند) مطالعه داشت و تصمیم گرفت از این تکنیک به عنوان راهی برای آرامش بخشیدن به بیماران استفاده کند تا بلکه آن‌ها به جراحی رضایت دهند.