چگونه خوشبین باشیم وقتی جهان اطراف ما خوشبین نیست

چگونه خوشبین باشیم وقتی جهان اطراف ما خوشبین نیست

شاد بودن با وجود اینکه می‌دانید چه اتفاقاتی در دنیای اطرافتان در جریان است، سخت است. شرایط زمانی دشوار‌تر می‌شود که اطرافیانتان دائما از آنچه در اطرافتان اتفاق می‌افتد، شکایت کنند.