دکتر مجازی - آداب معاشرت

صحبت درباره رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان چگونه ممکن است؟

صحبت درباره رابطه جنسی با کودکان و نوجوانان چگونه ممکن است؟

لبخند شما جادویی است!

گاهی شادی شما منبع لبخند شماست اما گاهی اوقات این لبخند زدن است که می‌تواند منبع شادی شما شود. صبح سختی پیش روی شماست، زنگ هشدار شما کار نکرده‌است، پس برای رساندن فرزندتان به مدرسه دیر می‌کنید، راننده‌ی دیگری جلوی…

مردم شما را بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید دوست دارند

ممکن است دیگر فرصتی برای ایجاد تاثیر اولیه بدست نیاورید- اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که احتمالا دیگر نیازی به آن ندارید. این تحقیق که در مجله Science Psychology منتشر شده است، بیان می‌کند که اغلب افراد پس از اولین…