دکتر مجازی - آداب معاشرت

تنهایی و افسردگی ؛ آیا تنهایی افسردگی می آورد؟

تنهایی و افسردگی ؛ آیا تنهایی افسردگی می آورد؟

چگونه خیانت را کشف کنیم ؟ کشف خیانت همسر از زبان کاراگاهان

چگونه خیانت را کشف کنیم ؟ کشف خیانت همسر از زبان کاراگاهان

مردم شما را بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید دوست دارند

ممکن است دیگر فرصتی برای ایجاد تاثیر اولیه بدست نیاورید- اما مطالعات اخیر نشان می‌دهد که احتمالا دیگر نیازی به آن ندارید. این تحقیق که در مجله Science Psychology منتشر شده است، بیان می‌کند که اغلب افراد پس از اولین…