دکتر مجازی - فاطمه مهرابی

ستاره شناسان ستاره ای را تماشا کردند که به طور مستقیم به یک سیاهچاله تبدیل شد

  بیشتر ستارگان در حال مرگ با یک انفجار – به طور خاص به یک ابرنواختر تبدیل می‌شوند. اما دانشمندان اخیرا ستاره ای را دیدند که با یک زمزمه  بیرون رفت، فاز ابرنواختری را می گذراند و مستقیم به یک…

دیدن ارواح ممکن است فقط نتیجه‌ی نفس کشیدن در یک هوای سمی باشد

آیا به ارواح اعتقاد دارید؟ آیا می خواهید باور کنید؟ برای پیدا کردن یک شبح وحشتناک، به خانه ای متروکه و فرسوده بروید و مطمئن شوید که آن خانه قدیمی است. به گفته محققان، کپک های سمی که در ساختمان…