دکتر مجازی - تازه‌ها

اولین کارآزمایی بالینی واکسن کرونا روی انسان انجام گرفت

اولین کارآزمایی بالینی واکسن کرونا روی انسان انجام گرفت

ماجرای بیماری ناشناخته خونریزی دهنده جدید در اتیوپی چیست؟

ماجرای بیماری ناشناخته خونریزی دهنده جدید در اتیوپی چیست؟

واقعیت ها و شایعات در مورد کرونا ویروس

واقعیت ها و شایعات در مورد کرونا ویروس

کادر درمان و کرونا ویروس: توصیه‌ها، وظایف و حقوق کارکنان

کرونا ویروس متعلق به خانواده‌ی کروناویریده می‌باشند که علاوه بر جانوران، انسان را نیز آلوده می‌کنند. کرونا ویروس انسانی می‌تواند بیماری‌های خفیفی مشابه سرماخوردگی ایجاد کند؛ در حالی که سایر ویروس‌ها بیماری‌های شدیدی مانند سارس(سندرم حاد تنفسی) و مرس(سندرم تنفسی…