دکتر مجازی - تازه‌ها

غدد بزاقی جدید در انسان چگونه کشف شد؟

غدد بزاقی جدید در انسان چگونه کشف شد؟

دره مرگ کجاست؟ سفری به گرمترین نقطه جهان

دره مرگ کجاست؟ سفری به گرمترین نقطه جهان

بیماری طاعون خیارکی چیست و آیا ممکن است دوباره شیوع پیدا کند؟

بیماری طاعون خیارکی چیست و آیا ممکن است دوباره شیوع پیدا کند؟

کادر درمان و کرونا ویروس: توصیه‌ها، وظایف و حقوق کارکنان

کرونا ویروس متعلق به خانواده‌ی کروناویریده می‌باشند که علاوه بر جانوران، انسان را نیز آلوده می‌کنند. کرونا ویروس انسانی می‌تواند بیماری‌های خفیفی مشابه سرماخوردگی ایجاد کند؛ در حالی که سایر ویروس‌ها بیماری‌های شدیدی مانند سارس(سندرم حاد تنفسی) و مرس(سندرم تنفسی…