دکتر مجازی - تازه‌ها

رابطه میان تستسترون و همدلی شناختی

رابطه میان تستسترون و همدلی شناختی

پیش‌ بینی عوارض جانبی پرتو‌درمانی بر اساس فلور نرمال روده‌ای هر فرد

پیش‌ بینی عوارض جانبی پرتو‌درمانی بر اساس فلور نرمال روده‌ای هر فرد

استنت گذاری اضافی شریان قلب باعث کاهش حملات قلبی در آینده می‌شود

مطالعه جدید نشان داده است بیمارانی که درمان اورژانسی حمله قلبی با استنت گذاری شریان قلبی را دریافت کرده‌اند و تنگی قابل توجهی در دیگر شریانهای خود داشته‌اند، می‌توانند از استنت گذاری اضافی بمنظور پیشگیری از حمله قلبی در آینده،…