دکتر مجازی - فیزیولوژی

آلبومین چیست؛ عوارض پایین بودن آلبومین خون کدام است؟

آلبومین چیست؛ عوارض پایین بودن آلبومین خون کدام است؟

بالا بودن ptt در آزمایش خون و عوارض بالا بودن pt چیست

بالا بودن ptt در آزمایش خون و عوارض بالا بودن pt چیست

phosphorus چیست؟ علت زیاد شدن فسفر در بدن چه می‌باشد

phosphorus چیست؟ علت زیاد شدن فسفر در بدن چه می‌باشد

ساختار و عملکرد غدد شیری

واژه پستان ارتباط نزدیکی به کلمه پستاندار دارد چرا که نامگذاری رده پستانداران پس از پیدایش غدد شیری در جانوران صورت گرفت.وجود غدد عرق یکی از شاخصه‌های پستانداران است.غدد و مجاری شیری خانم‌ها مشابه غدد عرق می‌باشد تمام انسان‌ها غدد…