دکتر مجازی - فیزیولوژی

آموختن موسیقی می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد

آموختن موسیقی می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد

سالمونلا برای انتشار در بدن ، کنترل سلول های ایمنی را به دست می‌گیرد

سالمونلا برای انتشار در بدن ، کنترل سلول های ایمنی را به دست می‌گیرد

حقایقی درباره‌ی سرعت انسان

انسان بسیار سریع است. در سال ۲۰۰۹، یوسین بولت با سرعت ۲۳ مایل بر ساعت، مسیر  دوی استقامت را طی کرد. در سال ۲۰۱۴، دنیس لیمتو دارنده‌ی رکورد جهانی دوی ماراتن، با سرعت ۱۲.۸ مایل بر ساعت، مسیر ۲۶.۲ مایلی…