دکتر مجازی - فیزیولوژی

دانشمندان سرعت مرگ را در سلول اندازه‌گیری کردند

سلول‌ها در بدن ما همیشه در حال مرگ هستند و الان ما می‌دانیم سرعت مرگ سلول چقدر است. دانشمندان متوجه شدند مرگ سلول  به صورت موجی مداوم با سرعت ۳۰ میکرومتر در دقیقه حرکت می‌کند. این یعنی مرگ سلول عصبی…