دکتر مجازی - ماریا معمارزاده

بهبود علایم پارکینسون با تحریک گوش و حس شنوایی

مطالعات جدید صورت گرفته نشان می‌دهد که تحریک آرام و کنترل شده‌ی کانال گوش باعث کاهش و بهبود علایم پارکینسون می‌شود. بر اساس این مطالعه، تحریک گوش دو بار در روز، به مدت دو ماه، کاهش چشمگیری در علایم حرکتی…