دکتر مجازی - کودکان

مکونیوم چیست و سندرم آسپیراسیون مکونیوم چه علائمی دارد؟

مکونیوم چیست و سندرم آسپیراسیون مکونیوم چه علائمی دارد؟

ریزش مو در کودکان تا چه حد طبیعی است؟

ریزش مو در کودکان تا چه حد طبیعی است؟

آیا میان تجربیات بد دوران کودکی و خودآزاری ارتباط بیولوژیکی وجود دارد؟

با وجود اینکه شواهدی مبنی بر ارتباط تجربیات بد کودکی و خودآزاری‌های نوجوانان وجود داشت، اما مشخص نبود که آيا التهاب بیولوژیکی ناشی از واکنش ستیز و گریز (fight or flight) بدن به استرس، می‌تواند به توضیح این ارتباط کمک…