دکتر مجازی - عمومی

آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به سلامت روان آسیب می زند؟

آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به سلامت روان آسیب می زند؟

ادامه‌ی حیات در دنیای کار امروز نیازمند چیست؟

ادامه‌ی حیات در دنیای کار امروز نیازمند چیست؟

اگر از یک بیمارستان شکایت داشتیم، چه کار کنیم؟

اگر از یک بیمارستان شکایت داشتیم، چه کار کنیم؟

جایگزین‌ شیر مادر

شیر مادر نمام موادغذایی مورد نیاز کودک را برای او فراهم می‌کند. به ندرت بعضی از خانم‌ها در شیردهی ناتوان بوده یا از طرف پزشک خود منع شیردهی دارند.در هر صورت برای برخی خانواده‌ها امکان تغذیه نوزاد با شیر مادر…