دکتر مجازی - عمومی

نقص فاکتور V چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

نقص فاکتور V چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

با واقعیت علمی عشق آشنا شوید

با واقعیت علمی عشق آشنا شوید

با بیماری نادر سندرم موهای شانه نشونده آشنا شوید

با بیماری نادر سندرم موهای شانه نشونده آشنا شوید

علائم تشنج نوزاد چیست و چگونه درمان می‌شود؟

تشنج‌ نوزاد در ۴-۱ درصد نوزادانی که در موعد مناسب به دنیا می‌آیند و ۲۰ درصد از نوزادان نارس رخ می‌دهد. تشنج‌ نوزاد ممکن است با مشکلات جدی زمینه‌ای در نوزاد همراه بوده و نیازمند مداخله‌های سریع باشد. بیشتر تشنج‌های…