دکتر مجازی - پوست

آنچه که باید در مورد برجستگی رگ‌های دست بدانیم

آنچه که باید در مورد برجستگی رگ‌های دست بدانیم

چه عواملی باعث پوسته پوسته شدن نوک انگشتان می شود؟

چه عواملی باعث پوسته پوسته شدن نوک انگشتان می شود؟

همانژیوم

همانژیوم توده ای غیرسرطانی از سلول هاست که به‌علت تجمع غیرطبیعی رگ‌های خونی ظاهر می‌شود. این توده‌ها اغلب روی پوست یا اندام‌های داخلی ظاهر می‌شوند و معمولاً مادرزادی هستند؛ یعنی در بیشتر افراد قبل از تولد در هنگام رشد در…