دکتر مجازی - فاطمه عالی نژاد

اسهال مزمن در دیکروسلیوزیس

برخلاف اسهال حاد علت بیشتر اسهال های مزمن، غیرعفونی است. با این وجود برخی از بیماری های انگلی ممکن است سبب بروز اسهال مزمن شوند. ترماتود های کبدی یکی از علل عفونی اسهال مزمن می توانند باشند. در این پست…