دکتر مجازی - فاطمه عالی نژاد

سرطان سر و گردن مرتبط با HPV

سرطان سر و گردن سرطان سر و گردن اصطلاحی است  برای توصیف گروهی از بدخیمی ها که در اطراف گلو، حنجره، بینی، سینوس ها و دهان رخ می دهد. بسیاری از سرطان های سر و گردن ، کارسینوم سلول های…

ارتباط آنتی بیوتیک ها و سرطان روده بزرگ

مطالعه جدیدی که به دنبال ارتباط آنتی بیوتیک ها و سرطان بود، از یک ارتباط پیچیده پرده برداشت. محققان متوجه شدند که بین مصرف آنتی بیوتیک ها و افزایش خطر ابتلا به سرطان کولون و کاهش ریسک سرطان رکتوم ارتباط…