دکتر مجازی - ميكروبيولوژی

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

درباره کرونا: چرا ویروس های خفاش انقدر کشنده هستند؟

درباره کرونا: چرا ویروس های خفاش انقدر کشنده هستند؟

چگونه باکتری‌ها برای فرار از آنتی‌بیوتیک‌ها مانند یک ارگانیسم واحد عمل می‌کنند

چگونه باکتری‌ها برای فرار از آنتی‌بیوتیک‌ها مانند یک ارگانیسم واحد عمل می‌کنند

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین ادرار، آزمایشی برای تشخیص سطح بسیار کمی از پروتئین خون (آلبومین) در ادرار است. آزمایش میکروآلبومین برای تشخیص علائم اولیه آسیب کلیه در افرادی که در معرض ابتلا به بیماری کلیوی هستند، استفاده می شود.