دکتر مجازی - ميكروبيولوژی

آیا میکروب‌های روده می‌توانند کلید غلبه بر تحلیل عضلات در سنین بالاتر باشند؟

آیا میکروب‌های روده می‌توانند کلید غلبه بر تحلیل عضلات در سنین بالاتر باشند؟

استفاده از تلفن هوشمند برای شناسایی یک ویروس بسیار مسری!

استفاده از تلفن هوشمند برای شناسایی یک ویروس بسیار مسری!

باکتری‌های عامل عفونت های بیمارستانی چگونه در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت می‌کنند؟

باکتری‌های عامل عفونت های بیمارستانی چگونه در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت می‌کنند؟

باکتری‌های عامل عفونت های بیمارستانی چگونه در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت می‌کنند؟

باکتری‌های مقاوم به دارو عامل عفونت های بیمارستانی کشنده هستند. این باکتری‌ها با بستن درزهای کوچک دیواره‌ی سلولی‌شان در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت می‌کنند.