دکتر مجازی - ميكروبيولوژی

درباره کرونا: چرا ویروس های خفاش انقدر کشنده هستند؟

درباره کرونا: چرا ویروس های خفاش انقدر کشنده هستند؟

چگونه باکتری‌ها برای فرار از آنتی‌بیوتیک‌ها مانند یک ارگانیسم واحد عمل می‌کنند

چگونه باکتری‌ها برای فرار از آنتی‌بیوتیک‌ها مانند یک ارگانیسم واحد عمل می‌کنند

فکر می‌کنید به پنی سیلین حساسیت دارید؟

فکر می‌کنید به پنی سیلین حساسیت دارید؟