دکتر مجازی - ميكروبيولوژی

فکر می‌کنید به پنی سیلین حساسیت دارید؟

فکر می‌کنید به پنی سیلین حساسیت دارید؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

درباره کرونا: چرا ویروس های خفاش انقدر کشنده هستند؟

درباره کرونا: چرا ویروس های خفاش انقدر کشنده هستند؟

آزمایش میکروآلبومین (MA) چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش میکروآلبومین ادرار، آزمایشی برای تشخیص سطح بسیار کمی از پروتئین خون (آلبومین) در ادرار است. آزمایش میکروآلبومین برای تشخیص علائم اولیه آسیب کلیه در افرادی که در معرض ابتلا به بیماری کلیوی هستند، استفاده می شود.