دکتر مجازی - نیلوفر طبسی

آیا میان تجربیات بد دوران کودکی و خودآزاری ارتباط بیولوژیکی وجود دارد؟

با وجود اینکه شواهدی مبنی بر ارتباط تجربیات بد کودکی و خودآزاری‌های نوجوانان وجود داشت، اما مشخص نبود که آيا التهاب بیولوژیکی ناشی از واکنش ستیز و گریز (fight or flight) بدن به استرس، می‌تواند به توضیح این ارتباط کمک…

تحریک عصب بینایی به درمان نابینایی کمک می‌کند!

دانشمندان EPFL سوییس و Scuola Superiore Sant’Anna ایتالیا تکنولوژی برای درمان نابینایی به‌وجود آورده‌اند. در این تکنولوژی پیام بینایی، کره‌‌ی چشم را به طور کامل دور زده و از آن طریق پیام عصبی را به مغز می‌فرستد. در این تکنولوژی…

محققان بالاخره توانستند DNA میتوکندری گیاهی را دستکاری کنند!

برای اولین بار، محققان ژاپنی موفق به ایجاد تغییر در DNA میتوکندری گیاهی شدند. این تغییرات می تواند به تولید مطمئن تر مواد غذایی منجر شود. DNA هسته ای در اوایل دهه ی ۱۹۷۰، DNA کلروپلاست در سال ۱۹۸۸ و…