دکتر مجازی - نیلوفر طبسی

با علت و نشانه‌های کیست پانکراس آشنا شوید

کیست پانکراس جیب‌های کیسه‌مانند پرآبی درون یا بیرون پانکراس هستند. پانکراس یک ارگان بزرگ در پشت معده است که هورمون‌ها و آنزیم‌هایی برای هضم غذا می‌سازد. کیست پانکراس معمولا در هنگام تصویربرداری برای مشکلی دیگر نمایان می‌شوند. کیست‌های پانکراس به…

کمبود مایع آمنیوتیک یا الیگوهیدرامنیوس چیست؟

الیگوهیدرامنیوس شرایطی است که در آن با کمبود مایع آمنیوتیک مواجه هستیم. پزشک با روش‌های متفاوتی می‌تواند میزان مایه آمنیوتیک مادر را اندازه بگیرد. اما شایع‌ترین روش آن اندازه گیری شاخص مایع آمنیوتیک (AFI) یا اندازه گیری جیب عمیق است.…