دکتر مجازی - زینب معصومی پویا

نحوه درمان تب ویروسی : تب ویروسی چند روز طول می کشد

تب ویروسی به هر نوع تبی که در پی یک عفونت ویروسی ایجاد شود، گفته می‌شود. ویروس‌ها میکروب‌های بسیار کوچکی هستند که به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شوند. زمانی که شما به خاطر عفونت ویروسی دچار سرماخوردگی…