دکتر مجازی - زینب معصومی پویا

زخم نوک سینه در شیردهی : علت و درمان آن چیست؟

علت زخم شدن نوک سینه در زنان اغلب ورزش کردن و شیردهی است. زخم نوک سینه به صورت قرمزی، درد و پوست پوسته شدن روی نوک سینه یا اطراف آن است. استفاده از کرم‌های نرم کننده و اجتناب از صابون‌ها…