دکتر مجازی - سلامت مردان

اولین نوزاد میمون با استفاده از اسپرم تولیدی از بیضه های منجمد متولد شد

اولین نوزاد میمون با استفاده از اسپرم تولیدی از بیضه های منجمد متولد شد

آیا با آسپرین می‌توان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پروستات را کاهش داد؟

آیا با آسپرین می‌توان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پروستات را کاهش داد؟

ژنی که در گسترش سرطان پروستات دخیل است

ژنی که در گسترش سرطان پروستات دخیل است

اولین نوزاد میمون با استفاده از اسپرم تولیدی از بیضه های منجمد متولد شد

طی پیشرفتی شگفت‌انگیز در جهت حفظ باروری مردان، با بهره گرفتن از روش خارج‌سازی و انجماد بیضه و کاشت دوباره‌ی آن، دانشمندان توانستند اولین تولد زنده‌ی سالم از یک میمون را رقم بزنند.