دکتر مجازی - فریما فرهنگی

روایت مغز: توسعه ی CT اسکن

CT یا تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری که با نام CAT یعنی توموگرافی کامپیوتری محوری نیز شناخته می‌شود، کلمه‌ایست یونانی که از دو جزء تشکیل شده است. tomos به معنای “برش” یا “بخش” و Graphia به معنی “توصیف” است. معرفی سی تی…

روایت مغز: اختراع دستگاه EEG و کشف امواج الفای مغزی

الکتروانسفالوگرافی، تکنیک ثبت و تفسیر فعالیت الکتریکی مغز است. سلول‌های عصبی مغز باعث ایجاد ایمپالس‌های الکتریکی می‌شوند که از لحاظ ریتم در الگوهای مشخصی نوسان می‌کنند. در سال ۱۹۲۹ دانشمند آلمانی هانس برگر نتایج اولین تحقیقات خود را رد زمینه…

روایت مغز: علوم شناختی

مقدمه علوم شناختی (cognitive sciences) به عنوان یک جنبش روشنفکرانه در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، که با عنوان انقلاب شناختی نیز شناخته می‌شود. شاید تاریخ علوم شناختی قوی ریشه در متون فلسفی یونان باستان دارد. اعتقاد بر این است که…