دکتر مجازی - فریما فرهنگی

فیوژن ستون فقرات یا خشک کردن ستون مهره چیست؟

فیوژن ستون مهره عمل جراحی‌ای است که در آن به صورت دائمی دو یا چند مهره از ستون فقرات به یکدیگر متصل شده و حرکت بین آن‌ها بسیار محدود می‌شود. فیوژن ستون مهره شامل تکنیک‌هایی است که در روند بهبود…