دکتر مجازی - زنان و بارداری

۶ نکته مهم انتخاب بهترین جراح سینه

۶ نکته مهم انتخاب بهترین جراح سینه

سندروم پیش از قاعدگی (PMS)

سندروم پیش از قاعدگی (PMS)

تناسب تکاملی، کلید جذابیت زنان

یک ایده درباره این که ما چگونه به ارزیابی جذابیت فیزیکی می پردازیم بر اساس نشانزدی است که جنبه های متفاوت بدن های ما در تناسب تکاملی هستند . برای مثال ما می دانیم چربی بیش از حد مشخصی در…