دکتر مجازی - زنان و بارداری

پزشک مناسب برای درمان زگیل تناسلی

پزشک مناسب برای درمان زگیل تناسلی

خواندن برگه‌ی سونوگرافی

خواندن برگه‌ی سونوگرافی

سوند ادراری؛ انواع و استفاده‌ها

سوند ادراری؛ انواع و استفاده‌ها

تناسب تکاملی، کلید جذابیت زنان

یک ایده درباره این که ما چگونه به ارزیابی جذابیت فیزیکی می پردازیم بر اساس نشانزدی است که جنبه های متفاوت بدن های ما در تناسب تکاملی هستند . برای مثال ما می دانیم چربی بیش از حد مشخصی در…