دکتر مجازی - سرطان

درباره رژیم‌هایی که مدعی درمان سرطان پستان هستند، چه باید بدانیم؟

درباره رژیم‌هایی که مدعی درمان سرطان پستان هستند، چه باید بدانیم؟

سرطان پستان: در حین ابتلا به عوارض جانبی درمان ، چگونه و چه چیزی بخوریم؟

سرطان پستان: در حین ابتلا به عوارض جانبی درمان ، چگونه و چه چیزی بخوریم؟

بیوپسی با سوزن ریز در تشخیص سرطان سینه

بیوپسی با سوزن ریز در تشخیص سرطان سینه

ماستیت: التهاب پستان

ماستیت ، التهاب بافت پستان است که بعضی اوقات منجر به عفونت می شود. التهاب منجر به درد پستان ، تورم ، گرما و قرمزی می شود. همچنین ممکن است تب و لرز داشته باشید. ورم پستان بیشتر از همه…

زخم شعاعی پستان

زخم شعاعی رشدی است که هنگام مشاهده بافت در زیر میکروسکوپ مانند زخم به نظر می رسد. این هسته مرکزی حاوی مجاری خوش خیم است. در حال رشد از این هسته مجاری و لوبول ها هستند که شواهدی از تغییرات…

کلسیفیکاسیون پستانی

کلسیفیکاسیون ها  رسوبات کوچکی از کلسیم هستند که به عنوان لکه های سفید روشن یا نقاط روی زمینه بافت نرم سینه ها در ماموگرافی ها ظاهر می شوند. کلسیم به راحتی اشعه X را از ماموگرافی جذب می کند. کلسیفیکاسیونها معمولاً در سونوگرافی…

پاپیلوماتوز پستان نوجوانان

پاپیلوماتوز نوجوانان یک شرایط کلینیکی است که برای اولین بار توسط روزن و همکاران شرح داده شده است. این ضایعه که باعث ایجاد توده ای از پستان حاوی مجاری اتساع شده که برخی از آنها به صورت ساختار پاپیلری در…