دکتر مجازی - سرطان

لیومیوسارکوم چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

لیومیوسارکوم چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

درماتوفیبروسارکوم پروتوبرنس چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

درماتوفیبروسارکوم پروتوبرنس چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

سارکوم سینوویال چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

سارکوم سینوویال چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

لیومیوسارکوم چیست؛ آشنایی با انواع سارکوم بافت نرم

لیومیوسارکوم (Leiomyosarcoma (LMS)) یک سرطان نادر است که در ماهیچه‌های صاف مثل معده، مثانه و روده ظاهر می‌شود. این ماهیچه‌ها غیرارادی هستند (یعنی نمی‌توانید آن‌ها را کنترل کنید). برای مثال، در معده با انقباضش به گوارش غذا کمک می‌کنند. ماهیچه‌های…

فوتودینامیک‌تراپی (PDT) چیست و چه کاربردی دارد؟

فتودینامیک درمانی  (PDT) یک روش درمانی است که از داروهای مخصوصی که بعضاً به عنوان عوامل حساس‌کننده نوری نامیده می‌شوند، به همراه نور برای از بین بردن سلول‌های سرطانی استفاده می‌شوند. این داروها فقط پس از فعال یا روشن شدن…

تصویربرداری مولکولی پستان چگونه انجام می شود؟

تصویربرداری مولکی پستان، آزمونی است که در آن با استفاده از یک ایزوتوپ رادیواکتیو و دوربین ویژه، سرطان کنسر را بررسی ‌می‌کنند. در برابر گرفتن عکس ساده از سینه، تصویربرداری‌ مولکولی پستان، نوع کارآمدی از تصویربرداری است. این بیانگر آن…

هورمون درمانی سرطان سینه تحت چه شرایطی انجام می شود؟

هورمون درمانی سرطان سینه، در واقع درمانی برای انواعی از سرطان پستان است که به هورمون‌ها حساس هستند. شایع ترین روش هورمون درمانی از طریقجلوگیری از اتصال هورمون به گیرنده‌ی روی سلول‌های سرطانی یا کاهش تولید هورمون های بدن است.…