دکتر مجازی - سرطان

تقسیم‌بندی مولکولی سرطان پستان

تقسیم‌بندی مولکولی سرطان پستان

راهی جدید به سمت درمان سرطان: تکنولوژی ویرایش ژنی مالتیپلکس همزمان

راهی جدید به سمت درمان سرطان: تکنولوژی ویرایش ژنی مالتیپلکس همزمان

تاثیر انرژی الکترومغناطیسی روی سلول‌های سرطان پستان

تاثیر انرژی الکترومغناطیسی روی سلول‌های سرطان پستان

سرطان پستان تهاجمی مجرایی: کارسینوم توبولار پستان

کارسینوم توبولار پستان، زیرمجموعه‌ای از کارسینوم تهاجمی مجرایی پستان است. این تومورها معمولا کوچک بوده (حدودا یک سانتی‌متر یا کوچکتر) و از ساختارهای لوله‌ای شکلی تشکیل شده‌اند که توبول نامیده می‌شوند. این تومورها معمولا در گرید پایینی بوده و سلول‌های…