دکتر مجازی - سرطان

فاکتورهای ریسک سرطان سینه: مواد شیمیایی موجود در پلاستیک

فاکتورهای ریسک سرطان سینه: مواد شیمیایی موجود در پلاستیک

فاکتورهای ریسک سرطان سینه: مواد شیمیایی موجود در آب

فاکتورهای ریسک سرطان سینه: مواد شیمیایی موجود در آب

فاکتورهای ریسک سرطان سینه: غذاهای ناسالم

فاکتورهای ریسک سرطان سینه: غذاهای ناسالم

ریسک فاکتور سرطان سینه: سیگار

سیگار عامل طیف وسیعی از بیماری‌ها است و همچنین با افزایش ریسک سرطان سینه در زنان جوان با عادت قاعدگی در ارتباط است. البته شواهدی حاکی از ارتباط میان ریسک سرطان سینه در زنان یائسه و در معرض بودن سیگار…

آیا دارو‌های ضدسرطانی روند پیری مغز را تسریع می کنند؟

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که داروهای ضدسرطان علی‌رغم اینکه باعث ریشه‌کنی تومور می شوند، با همان مکانیسم های درمانی می توانند روند پیری ارگان‌ها بخصوص مغز را سرعت بخشند. دانشمندان درتحقیقات اخیر متوجه شدند که بیماران تحت درمان با داروهای…