دکتر مجازی - سرطان

آیا غذا می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهد؟

آیا غذا می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهد؟

بیوپسی جراحی پستان

اگر تست‌‌های دیگری که انجام داه‌اید مشکوک به سرطان سینه باشند، ممکن است پزشک شما را به بیوپسی پستان ارجاع دهد. بیشتر اوقات بیوپسی از نوع سوزنی یا سوزن هسته‌ای خواهد بود، اما در بعضی موقعیت‌ها، مثلا اگر نتیجه بیوپسی سوزنی…

بیوپسی پستان

هنگامی که روش‌های تشخیصی دیگری که انجام داده‌ید مشکوک به سرطان سیه باشند، برای تشخیص نهایی ممکن است نیاز به بیوپسی داشته باشید. انجام بیوپسی به معنی داشتن سرطان نیست، خیلی از نتایجی که بیوپسی‌ نشان می‌دهد وجود سرطان را…