دکتر مجازی - سما رهنمایان

قدرت قلم: نانولیتوگرافی قلم آغشته

دست‌یافتن به روش‌هایی برای شکل‌دهی به سطوحی در ابعاد ۱ تا ۱۰۰ نانومتر از زمان‌های دور، قابل توجه دانشمندان بسیاری بوده است و آن‌ها پیوسته راه‌های گوناگونی را برای دست‌یابی به چنین هدفی امتحان کرده اند؛ زیرا چنین دستاوردی قابلیت…

نانولوله کربنی : ماده قرن ۲۱

نانولوله کربنی به عنوان ماده‌ی کلیدی قرن ۲۱ معرفی شده است. نانولوله کربنی ترکیبی ویژه از خواص خارق‌العاده‌ی مکانیکی، الکترونیکی، و نوری بوده و اندازه‌ی نانومقیاس، آن‌ را برای بسیاری از کاربردها مناسب کرده است.