دکتر مجازی - فلسفه

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی آن ها

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی آن ها

آیا خواب‌ها می‌توانند پلی برای ارتباط با واقعیت روحانی باشند؟

آیا خواب‌ها می‌توانند پلی برای ارتباط با واقعیت روحانی باشند؟

مبانی منطقی اخلاق: جبر و اختیار (۲)

مبانی منطقی اخلاق: جبر و اختیار (۲)

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی آن ها

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی موضوعی است که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری در خصوص عواقب روحی روانی و قانونی این کار صحبت می‌کنند و نگران سوء استفاده والدین از کودکان خود هستند. علاوه…

مبانی منطقی اخلاق: مقدمه (۲)

آیا کنش انسان به مانند تمامی وقایع طبیعی دیگر منطبق بر قوانین تغییرناپذیر است؟ آیا علیّت که اساس هر نظریه‌ی علمی در مورد پدیده‌های تکرارشونده است، در این مورد نیز صدق می‌کند؟