دکتر مجازی - فلسفه

روح چیست؟ راسل چه می‌گوید؟

روح چیست؟ راسل چه می‌گوید؟

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی آن ها

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی آن ها

آیا خواب‌ها می‌توانند پلی برای ارتباط با واقعیت روحانی باشند؟

آیا خواب‌ها می‌توانند پلی برای ارتباط با واقعیت روحانی باشند؟

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی آن ها

انتشار تصاویر كودكان در فضای مجازی موضوعی است که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری در خصوص عواقب روحی روانی و قانونی این کار صحبت می‌کنند و نگران سوء استفاده والدین از کودکان خود هستند. علاوه…