دکتر مجازی - تکنولوژی

تحریک عصب بینایی به درمان نابینایی کمک می‌کند!

تحریک عصب بینایی به درمان نابینایی کمک می‌کند!

هوش مصنوعی جدید می‌تواند آسیب حاد کلیوی را پیش بینی کند

هوش مصنوعی جدید می‌تواند آسیب حاد کلیوی را پیش بینی کند

رونمایی از استخوان مصنوعی تولید شده با پرینتر سه بعدی در ایران

رونمایی از استخوان مصنوعی تولید شده با پرینتر سه بعدی در ایران

تحریک عصب بینایی به درمان نابینایی کمک می‌کند!

دانشمندان EPFL سوییس و Scuola Superiore Sant’Anna ایتالیا تکنولوژی برای درمان نابینایی به‌وجود آورده‌اند. در این تکنولوژی پیام بینایی، کره‌‌ی چشم را به طور کامل دور زده و از آن طریق پیام عصبی را به مغز می‌فرستد. در این تکنولوژی…