دکتر مجازی - تکنولوژی

اطلاعاتی درباره خرید دستگاه آر تی ام اس

اطلاعاتی درباره خرید دستگاه آر تی ام اس

پمپ هایی که در بیشتر خانه ها و آپارتمان ها استفاده می شود

پمپ هایی که در بیشتر خانه ها و آپارتمان ها استفاده می شود

اسکن اسپکت (Spect) چیست و چه کاربردی دارد؟

مقطع نگاری رایانه‌ای تک فوتونی یا اسکن اسپکت این امکان را فراهم میکند تا پزشکان عملکرد برخی از اندام‌های داخلی بدن را مشاهده و بررسی کنند. اسکن اسپکت نوعی آزمایش تصویربرداری هسته‌ای است، طوری که در این روش از یک…