دکتر مجازی - تکنولوژی

دیجیتال دیتاکس چیست و چرا به سم‌زدایی دیجیتالی نیاز داریم؟

دیجیتال دیتاکس چیست و چرا به سم‌زدایی دیجیتالی نیاز داریم؟

اسکن اسپکت (Spect) چیست و چه کاربردی دارد؟

اسکن اسپکت (Spect) چیست و چه کاربردی دارد؟

دستگاه قابل کاشت ضبط کننده لوپ چه کاربردی دارد؟

دستگاه قابل کاشت ضبط کننده لوپ چه کاربردی دارد؟

تحریک عصب بینایی به درمان نابینایی کمک می‌کند!

دانشمندان EPFL سوییس و Scuola Superiore Sant’Anna ایتالیا تکنولوژی برای درمان نابینایی به‌وجود آورده‌اند. در این تکنولوژی پیام بینایی، کره‌‌ی چشم را به طور کامل دور زده و از آن طریق پیام عصبی را به مغز می‌فرستد. در این تکنولوژی…