دکتر مجازی - صفحه اصلی

۳ تکنولوژی مغزی که منتظر پیشرفت‌شان در سال ۲۰۱۸ هستیم! تکنولوژی

۳ تکنولوژی مغزی که منتظر پیشرفت‌شان در سال ۲۰۱۸ هستیم!

پروتوسل چیست؛ شبیه‌سازی پیدایش حیات با ساخت سلول مصنوعی زیست‌شناسی

پروتوسل چیست؛ شبیه‌سازی پیدایش حیات با ساخت سلول مصنوعی

DNA صحنه جرم می‌تواند سن فرد مظنون و حتی سرطان احتمالی او را آشکار سازد بیوتکنولوژی

DNA صحنه جرم می‌تواند سن فرد مظنون و حتی سرطان احتمالی او را آشکار سازد

جدیدترین مقالات

روح چیست؟ راسل چه می‌گوید؟

شاید باورش برای خیلی‌ها سخت باشد، ولی خیلی‌ها فکر می‌کنند که انسان یعنی یک جسم و یک روح؛ به همین راحتی!

روانشناسیمشاهده همه
روایت مغزمشاهده همه

روایت مغز: اختراع دستگاه EEG و کشف امواج الفای مغزی

الکتروانسفالوگرافی، تکنیک ثبت و تفسیر فعالیت الکتریکی مغز است. سلول‌های عصبی مغز باعث ایجاد ایمپالس‌های الکتریکی می‌شوند که از لحاظ ریتم…