دکتر مجازی - مهشید دهقان

آب مریخ، اکسیژن کافی را برای حیات دارد

اتمسفر مریخ ممکن است فاقد اکسیژن باشد اما این لزوما به این معنی نیست که خود سیاره فاقد اکسیژن است. محاسبه مقدار اکسیژنی که می‌تواند در داخل آب‌های شور زیرزمینی مریخ حل شده باشد، نشان می‌دهد که این سیاره‌ی خاکی…

یک روز در زحل چقدر طول می‌کشد؟ جستجوها رازهای شگرف‌تری را آشکار کرده است

برای دهه‌ها محققان در یافتن پاسخ سوالِ به ظاهر ساده‌ای دچار سردرگمی شدند: یک روز در زحل چقدر طول می‌کشد؟ برخلاف سیاره‌های سنگی منظومه شمسی که چرخش‌های آن‌ها به سادگی از طریق اجرام روی سطح درحال چرخش آن‌ها سنجیده می‌شود،…