دکتر مجازی - مهشید دهقان

این گیاه ماقبل تاریخ در واقع یک جانور بوده است

جلبک؟ قارچ؟ یا نوع دیگری از گیاهان؟ ارگانیسم‌های ادیاکاران، اشکال زیستی باستانی که نیم بیلیون سال قبل در اقیانوس‌ها زندگی می‌کردند، دهه‌هاست که دانشمندان را دچار سردرگمی کرده‌اند. اکنون دو باستان‌شناس به اطمینان رسیده‌اند که این گیاه ماقبل تاریخ مورد…