انتشار این مقاله


نوبلیم؛ عنصری با هسته‌ی توپی‌شکل

هسته‌ی این عنصر سنگین شکلی کاملاً متمایز و غیرمعمول دارد.

طبق مقاله منتشر شده در Physical Review Letters،هسته‌ی نوبلیم، عنصر ۱۰۲ام جدول تناوبی، به طور غیرمعمولی به شکل توپ فوتبال آمریکایی است. تا کنون نوبلیم سنگین‌ترین عنصری است که هسته‌‌ی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با ارزیابی هر اتم نوبلیم به کمک لیزر، دانشمندان ۳ ایزوتوپ دوکی شکل نوبلیم را اندازه گرفتند: نوبلیم-۲۵۲، -۲۵۳، -۲۵۴. ایزوتوپ‌های مختلف این عنصر هر یک ۱۰۲ پروتون دارند اما دارای تعداد نوترون‌ متفاوتی هستند. این شکل برای یک هسته غیرعادی نیست؛ اما آنچه که شکل‌گیری این هسته را غیرمعمول می‌کند حضور پروتون‌های کمتر در مرکز هسته نسبت به لایه‌های بیرونی‌تر در نوبلیم-۲۵۲ و -۲۵۴ است، یک پیکربندی عجیب که تحت عنوان «هسته‌ی حبابی» شناخته می‌شود.

اندازه‌گیری‌ها کاملاً مطابق با پیش‌بینی‌های نظری‌ پیشین است. عناصر سنگین‌تر از اورانیوم در طبیعت بسیار کمیاب هستند و باید به طور مصنوعی در آزمایشگاه ساخته شوند. درحال حاضر سنگین‌ترین عنصر جدول تناوبی عنصر شماره ۱۱۸، اوگانسون، است. اما دانشمندان به دنبال سطوح بالاتری هستند: جزیره ثبات یا ناحیه‌ای که عنصرها پایدارتر از هر عنصر سنگینی باشند. با وجود اینکه بسیاری از عناصر سنگین در عرض چند ثانیه شکسته می‌شوند، بر اساس برخی از محاسبات نظری عناصر ساکن در این ناحیه ممکن است پایداری بیشتری داشته و مطالعه آن‌ها راحت‌تر باشد. درک بهتر از عناصر سنگین شناخته شده، از جمله درک شکل هسته‌ی اتمی آن‌ها، کمک بزرگی برای اندازه‌گیری عناصری خواهد بود که در دسترس نیستند.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید