دکتر مجازی - صفحه اصلی

جدیدترین مقالات

توالی‌یابی ژنوم ذرت باستانی؛ وحشی در برابر اهلی

توالی‌یابی ژنوم یک قطعه ذرت ۵۳۱۰ ساله، قدمی بزرگ در درک و تفسیر مراحل اهلی‌سازی این گونه و سایر گیاهان محسوب می‌شود.

بیوگرافیمشاهده همه