دکتر مجازی - کمک‌های اولیه

آشنایی با روش RICE در درمان آسیب های بافت نرم

روش RICE ، درمان توسط متخصصین بهداشت برای درمان زود هنگام آسیب دیدگی استخوان یا صدمات حاد بافت نرم مانند کشش توصیه می شود. این روش می تواند برای آسیب های ورزشی، شکستگی های بسته و مشکلات دژنراتیو مفصل مفید…