دکتر مجازی - جراحی

مراقبت های بعد از عمل پولیپ بینی

مراقبت های بعد از عمل پولیپ بینی

پیوند قرنیه یا کراتوپلاستی چیست و چگونه انجام می شود؟

پیوند قرنیه یا کراتوپلاستی چیست و چگونه انجام می شود؟

جراحی زیبایی شکم یا ابدومینوپلاستی چیست

جراحی زیبایی شکم یا ابدومینوپلاستی چیست

مراقبت های بعد از عمل پولیپ بینی

مهمترین مراقبت های بعد از عمل پولیپ بینی چیست؟ پولیپ بینی توده‌های نرم و بدون دردی هستند که در قسمت مجاری تنفسی بینی و سینوس‌ها رشد می‌کنند. این توده‌ها ممکن است بعد از التهاب‌های مزمن به دلیل وجود بیماری‌هایی مانند…