دکتر مجازی - جراحی

عمل واریکوسل بیضه چگونه انجام می‌شود و عوارض آن چیست؟

عمل واریکوسل بیضه چگونه انجام می‌شود و عوارض آن چیست؟

عمل جراحی لیزر چشم

به خورشید نگاه نکن! این جمله‌ای است که همه ما در سنین پایین آن را می‌آموزیم و می‌دانیم که این کار می‌تواند ما را نابینا کند. حال سوال این است که جراحی لیزر چشم (لیزیک: LASIK/LASEK) چگونه انجام می‌شود؟ اگر…

انسان‌های ماقبل تاریخ احتمالاً روی مغز گاو عمل جراحی انجام داده‌اند

مطالعه جدیدی به تجزیه و تحلیل یک سوراخ بسیار مشخص در جمجمه یک گاو ۵۰۰۰ ساله (یا بیشتر) پرداخته است. این موضوع نشان می‌دهد که انسان‌ها مهارت‌های خود را بر روی حیوانات امتحان کرده‌اند.