دکتر مجازی - فرشته باقری

فلبولیت

فلبولیت‌ها خوشه‌های کوچکی از کلسیم هستند که در وریدها یافت می‌شوند. به طور معمول از زمان تولد وجود دارد و همچنین می‌توانند با مشکلات وریدی همراه شوند.