دکتر مجازی - تینا جاویدان

نقش نیروهای مکانیکی در شکل دهی بدن از رویانی تا بزرگسالی

نیروهای مخفی که زندگی را فشرده و شکل میدهند و همینطور آشنا میشویم با نقش نیروهای مکانیکی در شکل گیری بدن! دانشمندان در حال کنار آمدن با نقش نیروهای مکانیکی در بدن هستند. از جنین گرفته تا بزرگسال. جنین در…

بازگرداندن وازکتومی یا وازوازستومی چیست و چه خطراتی دارد؟

بررسی اجمالی بازگرداندن وازکتومی یک جراحی است برای خنثی سازی مسئله ی وازکتومی است. هر لوله (vas deferens) را که اسپرم را از بیضه به نطفه منتقل می کند دوباره متصل می کند. پس از تغییر موفقیت آمیز وازکتومی اسپرم…